Om stiftelsen

Aktiastiftelsen i Vasas ändamål är att främja sparandet och vårda sparbanksrörelsens traditioner samt stöda arbete och forskning som främjar regionen.

Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att dela ut understöd för verksamhet som gynnar kultur, barn- och ungdomsarbete, idrott, hembygdsarbete och annan allmän- och samhällsnyttig verksamhet inom stiftelsens verksamhetsområde.

Understöden ges i huvudsak som projektbidrag åt organisationer och sammanslutningar verksamma i Vasa.

Bidrag beviljas inte för redan genomförda projekt och inte heller för facklig eller partipolitisk verksamhet eller till enskilda personer.

 

Bakgrund

Aktiastiftelsen i Vasa grundades den 15 februari 1993 i samband med ombildandet av Sparbanken Aktia till sparbanksaktiebolag. Samtidigt grundades 20 sparbanksstiftelser på områden i Svenskfinland, där sparbanken hade verksamhet. Sparbanksstiftelserna erhöll vid stiftandet aktier i Aktia Sparbank Abp och bildade den största aktieägargruppen i Aktia Abp. 

Stiftelsens förtroendeorgan är styrelsen och delegationen.

Styrelsens sammansättning 2023- 2024

  • Petri Sandkvist                  styrelseordförande
  • Petra Sund-Norrgård      viceordförande
  • Anne Salovaara-Kero
  • Ari-Pekka Toivari 
  • Mathias Skytte
  • Torbjörn Sandén