Aktiastiftelsen i Vasa
Ändamål

Aktiastiftelsen i Vasas ändamål är att främja sparandet och stöda hembygden samt vårda sparbanksrörelsens traditioner och stöda arbete och forskning som främjar sparande.

 

Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att dela ut understöd för verksamhet som gynnar kultur, barn- och ungdomsarbete, idrott, hembygdsarbete och annan allmän- och samhällsnyttig verksamhet inom stiftelsens verksamhetsområde.

Understöden ges i huvudsak som projektbidrag åt organisationer och sammanslutningar.

Bidrag beviljas inte för redan genomförda projekt och inte heller för facklig eller partipolitisk verksamhet eller till enskilda personer.

Ansökningsförfarande

Bidragen utbetalas i maj.

Ansökningar om bidrag för 2024 skall göras senast 28.02.2024 på den elektroniska blanketten (se separata anvisningar nedan) och för att ansökan skall behandlas bör  ansökningsblanketten skickas undertecknad i pappersform till stiftelsens ombud (adressen angiven till höger).

Sökanden som beviljats bidrag underrättas om hur medlen utbetalas.

Över användningen av erhållet bidrag skall rapport enligt anvisningarna inlämnas via linken nedan.

 

Ansökan

Anvisningar

Checklista för beviljande av ansökan

Redovisningsblankett

Bakgrund

Aktiastiftelsen i Vasa grundades den 15 februari 1993 i samband med ombildandet av Sparbanken Aktia till sparbanksaktiebolag. Samtidigt grundades 20 sparbanksstiftelser på områden i Svenskfinland, där sparbanken hade verksamhet. Sparbanksstiftelserna erhöll vid stiftandet aktier i Aktia Sparbank Abp och bildar den största aktieägargruppen i Aktia Abp. 

Stiftelsens förtroendeorgan är styrelsen och delegationen.

 

Registerbeskrivning

Kontaktuppgifter

Ombudsman

Ralf Bäckström
Ljusbågegatan 8 B 4
65320 VASA

tel. 050 591 9935

E-post: vasa(at)aktiastiftelserna.fi

 

Styrelseordförande

Petri Sandkvist
tel 040 521 5758

E-post: petri.sandkvist@anvianet.fi

Delegationsordförande

Katrina Domars-Brännkärr
Vintervägen 5 A
65280 VASA

E-post: katrina.domars-brannkarr(at)abo.fi