Vaasan Aktiasäätiö
Tavoitteet

Vaasan Aktiasäätiön tavoitteena on säästäväisyyden edistäminen ja kotiseudun tukeminen sekä säästöpankkitoiminnan perinteen vaaliminen ja säästäväisyyden edistämiseksi tehtävän työn ja tutkimustoiminnan taloudellinen tukeminen.

 

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla tukirahoja vastaanottajille toiminta-alueellaan.

Säätiö tukee myös kulttuuria, lapsi- ja nuorisotyötä, urheilua, kotiseututyötä ja muuta yleis- ja yhteiskuntahyödyllistä toimintaa toimialueellaan.

Tukiraha annetaan pääsääntöisesti projektiavustuksina organisaatioille ja yhteisöille.

Tukirahaa ei myönnetä jo toteutettuihin projekteihin, ammattiyhdistys- eikä puoluepoliittiseen toimintaan. Säätiö ei myönnä apurahoja yksityisille henkilöille.

Hakumenettely

Tukirahat maksetaan toukokuussa.

Tukirahan hakeminen vuodelle 2024 on tehtävä viimeistään 28.02.2024 elektronisella lomakkeella (kts ohjeet alla) ja paperinen hakulomake on allekirjoitettuna toimitettava säätiön asiamiehelle (osoite oikealla).

Hakijalle, jolle on myönnetty tukiraha, ilmoitetaan miten varat maksetaan.

Saadusta tukirahasta ja sen käytöstä on annettava ohjeiden mukainen raportti alla olevan linkin kautta

 

Hakemus

Ohjeet

Kriteerit avustuksen myöntämiselle

Selvityslomake

Tausta

Vaasan Aktiasäätiö perustettiin 15. helmikuuta 1993 kun Aktia Säästöpankki muutettiin säästöpankkiosakeyhtiöksi. Samalla perustettiin 20 säätiötä suomenruotsalaisilla alueilla, missä säästöpankki oli toiminut. Säästöpankkisäätiöt saivat perustamisen yhteydessä Aktia Säästöpankki Oyj:n osakkeita ja muodostavat Aktia Oyj:n suurimman osakkeenomistajaryhmän.

Säätiön päättävät elimet ovat hallitus ja valtuuskunta.

 

Rekisteriseloste

Yhteystiedot

Asiamies
Ralf Bäckström
Valokaarenkatu 8 B 4
65320 VAASA

Puh. 050 591 9935
Sähköposti: vaasa(at)aktiasaatiot.fi

 

Hallituksen puheenjohtaja
Petri Sandkvist
puh  040 521 5758

Sähköposti: petri.sandkvist@anvianet.fi

Valtuuskunnan puheenjohtaja

Katrina Domars-Brännkärr
Vintervägen 5
65280 VAASA

Sähköposti: katrina.brannkarr(at)abo.fi