Avustukset

Säätiö on uudistanut hakuprosessinsa ja siirtynyt uuteen digitaaliseen hakujärjestelmään. Tukihakemukset on tehtävä helmikuun aikana. Lue ohjeet alla ennen hakemuksen aloittamista.

Yksityishenkilöt eivät saa tukea.

Ohjeet

Helpottaaksesi seurantaa on 7 hakemuskategoriaa. Jos hakemus koskee useampaa kuin yhtä kategoriaa, pyydämme hakijaa valitsemaan ensisijaisesti sen kategorian, josta tuki pääasiassa haetaan:

Kulttuuri

Urheilu ja vapaa-aika

Pienten lasten kasvatus

Perusopetus

Toisen asteen koulutus

Korkeakoulut ja yliopistot 

Muu yleishyödyllinen yhdistystoiminta

 

Hakuaika, käsittely ja maksu

Hakuaika on helmikuussa. Hakemukset käsitellään huhtikuun puolivälissä, ja päätökset ilmoitetaan huhtikuun/ toukokuun vaihteessa. Maksu suoritetaan toukokuun puolivälissä.

Miten hakemus tehdään

Hakemus tehdään digitaalisesti. Avaa hakemusohjelma ja aloita hakemus napsauttamalla alla olevaa "Siirry hakulomakkeeseen" -painiketta.

Hakemuksen yhteyshenkilöt

Huomaa, että jokaisessa hakemuksessa on oltava kaksi yhteyshenkilöä. Yhteyshenkilöt voivat olla esimerkiksi projektinjohtaja/-sihteeri, toiminnanjohtaja tai yhdistyksen hallituksen jäsenet jne.

Projekti-  ja toimintakuvaus

Hankkeen tarkoitus ja pääsisältö kuvataan otsikoissa "Hakemuksen tarkoitus" ja "Kuvaus".

Hakemuksen tarkoitus on muotoiltava lyhyesti ja ytimekkäästi.

Projektikuvauksessa esitetään yksityiskohtaisemmin hankkeen tarkoitus, tavoitteet, sisältö, toteutus, odotetut tulokset, mahdolliset alueelliset vaikutukset sekä budjetti. Yliopistojen ja korkeakoulujen on myös ilmoitettava, miten hanke liittyy yliopiston, korkeakoulun tai tiedekunnan toimintaan alueella.

Säätiöiden toiminta on tänään tiukasti säänneltyä, mikä asettaa tarkempia vaatimuksia itse hakuprosessille ja sen käsittelylle säätiön hallituksessa. Siksi rekisteröityjen yhdistysten on liitettävä hakemukseen seuraavat liitteet:

1. Päivitetty yhdistysrekisteriotos

2. Viimeisin allekirjoitettu tilinpäätös

3. Toimintatarkastuskertomus

4. Toimintakertomus

5. Toimintasuunnitelma ja budjetti

 

Myös muita hakemusta tukevia asiakirjoja voidaan liittää.

Liitteet tulisi tallentaa mieluiten pdf-muodossa, mutta hakemusohjelma pystyy käsittelemään myös muita tiedostomuotoja. Nimeä liitteet yllä olevan liiteluettelon mukaisesti.

Hakemuksen jättäminen

Kun kaikki tarvittava tieto on täytetty, lähetä hakemus. Hakija saa automaattisen kirjallisen vahvistuksen.

Jos hakemusta on täydennettävä tai muokattava, se on mahdollista säätiön verkkosivustolla vasa.aktiastiftelserna.fi hakuaikana. Mahdollista muokkausta varten tarvitaan vahvistuksessa oleva avainkoodi. Tallenna siis vahvistus. Jos hallitus haluaa lisätietoja, pyydämme ilmoittamaan siitä sähköpostitse.

Säätiö pidättää itsellään oikeuden julkaista luettelon myönnetyistä tuista.

Raportointi

Viimeistään seuraavan vuoden tammikuun 15. päivään mennessä on toimitettava lyhyt raportti tuen käytöstä. Uusia tukia ei myönnetä, ennen kuin raportti on toimitettu.
Huom! Tallena päätös. Päätöksessä on linkki raporttiin.
Selvitykset avustuksista, jotka on myönnetty vuoteen 2023 saakka

Hakemuslomake

 

 

Kriteerit avustuksen myöntämiselle

 

 

Avustukset myönnetään pääsääntöisesti projektiavustuksina organisaatioille ja yhdistyksille säätiön toiminta-alueella. .

Perusta työvaliokunnan ja hallituksen projektiarvioinnille (Huom! ei tärkeysjärjestyksessä)
 

 1. Avustusta ei myönnetä jo päättyneille projekteille, ammattiliitoille, puoluepoliittiselle toiminnalle tai yksityisille henkilöille.
   
 2. Suuremmat projektiavustukset (20 000-50 000 euroa) samalle projektille myönnetään korkeintaan kolme vuotta peräkkäin. Sen jälkeen edellytetään, että toiminta vastaa itse kustannuksistaan. Poikkeus tähän käytäntöön ovat pitkäaikaiset yhteiset säätiöiden tukemat projektiavustukset.
   
 3. Toiminnalle joka kuuluu lainalaisiin julkisen sektorin velvollisuuksiin ei pääsääntöisesti myönnetä avustusta. Sitä vastoin voidaan tukea uudis- ja piloottiluontaisia hankkeita.
   
 4. Tuen myöntämisen edellytyksenä on että vastaanottaja on lähettänyt selvityksen aiemmista myönnetyistä varoista.
   
 5. Hakijalta edellytetään huolellisesti täytetty hakemus ja realistinen suunnitelma ja kustannusarvio.
   
 6. Avustuksia myönnetään pääsääntöisesti Vaasan säätiön toiminta-alueella esiintyville projekteille (vrt. Säätiön tarkoitus). Poikkeuksena ovat yhteiset säätiöiden tukemat projektit.
   
 7. Kolmannen sektorin kouluille, yhdistyksille ja organisaatioille myönnetään avustuksia tasa-arvoisin ja verrattavissa olevin perustein ottaen huomioon toiminnan laajuutta ja jäsenmäärää.
   
 8. Koskien urheiluyhdistysten avustuksia Säätiö pyrkii siihen, että ainoastaan emoseuroille myönnetään tukea.
   
 9. Säätiö käsittelee periaatteessa ainoastaan virallisen hakuajan aikana saatuja anomuksia. Poikkeuksesta tästä säännöstä päättää hallitus.