Ändamål

Aktiastiftelsens i Vasa ändamål är att främja sparandet och stöda hembygden samt vårda sparbanksrörelsens traditioner och stöda arbete och forskning som främjar sparande.

 

Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att dela ut understöd för verksamhet som gynnar kultur, barn- och ungdomsarbete, idrott, hembygdsarbete och annan allmän- och samhällsnyttig verksamhet inom stiftelsens verksamhetsområde.

Understöden ges i huvudsak som projektbidrag åt organisationer och sammanslutningar.

Bidrag beviljas inte för redan genomförda projekt och inte heller för facklig eller partipolitisk verksamhet eller till enskilda personer.

Ansökningsförfarande

Bidragen utdelas vid stiftelsens förvaltningsråds ordinarie möte i mars – maj.

Ansökningar om bidrag för 2017 skall göras senast 28.2.2017 på den elektroniska blanketten (se separata anvisningar nedan) och för att ansökan skall behandlas bör  ansökningsblanketten skickas undertecknad i pappersform till stiftelsens ombud (adressen angiven till höger).

Sökanden som beviljats bidrag underrättas om hur medlen utbetalas. Det är önskvärt att mottagaren har konto i Aktia Bank.

Över användningen av erhållet bidrag skall rapport enligt anvisningarna inlämnas.

 

Ansökan

Anvisningar

Bakgrund

Aktiastiftelsen i Vasa grundades den 15 februari 1993 i samband med ombildandet av Sparbanken Aktia till sparbanksaktiebolag. Samtidigt grundades 20 sparbanksstiftelser på områden i Svenskfinland, där sparbanken hade verksamhet. Sparbanksstiftelserna erhöll vid stiftandet aktier i Aktia Sparbank Abp och bildar den största aktieägargruppen i Aktia Abp. 

Stiftelsens beslutande organ är förvaltningsrådet och styrelsen.

Kontaktuppgifter

Ombudsman
Harry Hydén
Torpgatan 5
65230 VASA

Tfn: 050 69400
E-post:
vasa(at)
aktiastiftelserna.fi

 

Styrelseordförande

Lars Wallin
Långkärsvägen 29
65280 VASA

E-post: wallin.larsh(at)gmail.com

 

Förvaltningsrådets ordförande

Katrina Domars-Brännkärr
Vintervägen 5 A
65280 VASA

E-post: katrina.domars-brannkarr(at)abo.fi